dich vu thanh lap cong ty - An OverviewKagome – đế chế sản xuất thực phẩm hàng đầu thế giới tồn tại hơn one hundred năm chỉ với triết...

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chuyên viên tại Kế Toán Lạc Việt sẽ thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ lên Sở Kế Hoạch & Đầu tư để tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ tư vấn thủ tục thành lập công ty miễn phí phù hợp với nhu cầu kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Ngoài những đặc điểm và ưu điểm vượt trội trên, loại hình công ty cổ phần cũng tồn tại một số hạn chế nhất định. Điển hình như:

Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba;

Đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia về việc thành lập doanh nghiệp

Việc hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu;

Được biết đến là một công ty làm dịch vụ thành lập doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. BRAVOLAW cam kết mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Thời gian trả kết quả : three ngày , Sở sẽ trả kết quả . ACSC sẽ liên hệ với bạn về tình hình hồ sơ ngay khi có kết quả

two. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty High definition” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.

Hội thảo trực tuyến “Khẩu vị” nhà đầu tư Nhật Bản – 10 ngành thu hút tại Việt Nam

+ Trong trường hợp có dich vu thanh lap cong ty nhà đầu tư hoặc tổ chức nước ngoài tham gia, chủ thể nộp hồ sơ cần cung cấp dich vu thanh lap cong ty cả giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bảng giá thành lập công ty trọn gói tương ứng với công việc chi tiết tại Lạc Việt như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *